18-20 сентября 2014г. Сербия Златибор. 54 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФРЕНЦИЯ. — Союз адвокатов России

Союз адвокатов россии

18-20 сентября 2014г. Сербия Златибор. 54 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФРЕНЦИЯ.

09.09.2014

 

18-20 сентября 2014г. Сербия Златибор. 54  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФРЕНЦИЯ.   OEBS        и Сербская Ассоциация уголовной теории и практики.

Тема: ОБВИНЕНИЈЕ И ДРУГИЈЕ УГОЛОВНИЈЕ ИНСТРУМЕНТИ ГОСУДАРСТВЕНОЈ РЕАКЦИЈИ НА КРИМНАЛИТЕТ

Изображение внутри записиИзображение внутри записи                                      Изображение внутри записиИзображение внутри записи

 

СЕРПСКАЈА АСОЦИЈАЦИЈА ПО УГОЛОВНОМ ПРАВУ

-ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА-
 

Изображение внутри записиИзображение внутри записи

 

54  МЕЖДУНАРОДНАЈА КОНФРЕНЦИЈА АСОЦИЈАЦИЈИ

 

ПРОГЕАМА РАБОТИ

ОБВИНЕНИЈЕ И ДРУГИЈЕ УГОЛОВНИЈЕ ИНСТРУМЕНТИ ГОСУДАРСТВЕНОЈ РЕАКЦИЈИ НА КРИМНАЛИТЕТ

 

Зла­ти­бор -СЕРБИЈА
18 — 20. сеп­тем­бара2014. год.

 

 

Изображение внутри записиИзображение внутри записи

 

 

ЧЕТВОРК, 18. сеп­тем­бар 2014. године

 

Конгресни  зал
"РОМАНИЈА "

 

10.00 – 12.00              ОТКРИТИЈЕ КОНФЕРЕНЕЦИЈИ,СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЈА И ГЛАВНИЈЕ ДОКЛАДИ

 

10.00 – 10.20        — ОТКРИТИЈЕ КОНФЕРЕНЦИЈИ

                            Др Станко Бејатович, президент Асоцијацији

                            — СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЈА

  1. Мр Никола Селаковић, министар јустицији Сербији
  2. Драгомир Милојевић, пресидент Верхорново суда Сербији
  3. Romana Schweiger, прредставител  Мисија ОЕБС вСрбији
  4. Игор Леонидович-Трунов, вицепресидент  Свезајузној асоцијсацији јуристов и члан Президијума Международново сојуза јуристов Москва
  5. Др Јован Ћирић, директор Института ставнителново права в Белграде
  6. Ненад Вујић, директор Правосудне академији сербији

 10.20 – 12.00         ГЛАВНИЈЕ ДОКЛАДИ

1.  Обвиненије как инструмент государственој реакцији на криминалитет (новаја решена закона и искуства примененија до сјејчас)
— Крсман Илић, перви заместтел  Апелацоного прокуратурора в Белграде

2.    Уголовное право как инструменат государственој реакцији на криминалитет и в будујушћеје изменененије в Уголовном кодексе в Сербији
— Проф. др Зо­ран Сто­ја­но­вић, Јурисдическиј факултет в Белграде

3.    Уголовное исполнителное законодателство  и политика наксзанија
— Проф. др Ђор­ђе Иг­ња­то­вић, Јурисдическиј факултет  Белград

4.    Закондателство нарушенија как инструменет государственој реакцји на криминслитет
— Зоран Пашалић, преседател  Апелационого  судаСербије

12.00-12.30         КАФЕ ПЕРЕРИВ

12.30 — 14.00  НАСТАВЛЕНИЈЕ РАБОТИ
 РЕФЕРАТИ ДОКЛАДЧИКОВ

-14 докладов из Уголовново процесуалново закондателства

-ДОКЛАДЧИКИ: СЕРБИЈА,ИТАЛИЈА, СЛОВЕНИЈА, РЕПУБЛИКА СЕРБСКАЈА, БиХ, МАКЕДОНИЈА, МОНТЕНЕГРО

 

14.00 — 16.00        ПЕРЕРИВ ДЛА ОБЈЕД

16.00 — 18.00РАБОТА ПОСЛЕ ОБЕДА

ДОКЛАДИ –ДИСКУСИЈА

-7 докладов из Уголовново процесуалново закондателства

 

 

 

ПЈАТНИЦА, 19. септембра2014. год.

 

Конгресни зал
"РОМАНИЈА"

09.30 — 11.00  ДОКЛАДИ –ДИСКУСИЈА –УГОЛОВНОЈЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО       

 

10 докладов из Уголовново  закондателства

-ДОКЛАДЧИКИ: СЕРБИЈА,АУСТРИЈА, СЛОВЕНИЈА, РЕПУБЛИКА СЕРБСКАЈА, БиХ, МАКЕДОНИЈА, МОНТЕНЕГРО

11.00 — 11.30        КАФЕ ПЕРЕРИВ

11.30 — 12.00        ПРОМОЦИЈА КЊИГИ «ПРОКУРАТОРСКОЕ ИСЛОДОВАНИЈЕ«-РЕГИОНАЛНА УГОЛОВНО -ПРОЦЕСУАЛНАЈА ЗАКОНОДАТЕЛСТВА И ПРИМЕНЕНИЈЕ

                                 

  • ДОКЛАДИ –ДИСКУСИЈА –УГОЛОВНОЈЕ ЗАКОНКДАТЕЛС
  •  доклад из Уголовново  закондателства

-ДОКЛАДЧИКИ: СЕРБИЈА, СЛОВЕНИЈА, РЕПУБЛИКА СЕРБСКАЈА

13.00-15.00 ПЕРЕРИВ ДЛА ОБЈЕД

15.00-17.00   РАБОТА ПОСЛЕ ОБЕДА

7 доклад из Уголовново  закондателства

 

 

СУБОТА , 20. септембра2014. год.

 

Конгресни зал"РОМАНИЈА"

09.30 — 10.30ДОКЛАДИ –ДИСКУСИЈА

   (НЕСАВЕРШЕНОЛЕТНОЈЕ ПРЕСТУПЛЕНИЈЕ)

10.30 – 11,30   ЗАКРИТИЈЕ КОНФДРЕНЦИЈИ  УСВАЈАЊЕ ЗАКЉУЧАКА  И ЗАТВАРАЊЕ    САВЕТОВАЊА

ОФИЦИЕЛНИЈЕ ЈАЗИЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ:СЕРОПСКИЈ-ЕНГЛЕСКИЈ